خدمات شرکت فولاد رویان

_

سوله اسکلت فلزی

برای استفاده از خدمات مجموعه سوله سازی فولاد رویان و اطلاع از قیمت، مدت زمان طراحی تا اجرای سوله می‌توانید از طریق شماره‌ی 09131389328 با همکاران ما تماس بگیرید تا اطلاعات لازم و کافی را در اختیار شما قرار دهند.

اسکلت بتنی

برای استفاده از خدمات مجموعه سوله سازی فولاد رویان و اطلاع از قیمت، مدت زمان طراحی تا اجرای سوله می‌توانید از طریق شماره‌ی 09131389328 با همکاران ما تماس بگیرید تا اطلاعات لازم و کافی را در اختیار شما قرار دهند.

سوله HSS

برای استفاده از خدمات مجموعه سوله سازی فولاد رویان و اطلاع از قیمت، مدت زمان طراحی تا اجرای سوله می‌توانید از طریق شماره‌ی 09131389328 با همکاران ما تماس بگیرید تا اطلاعات لازم و کافی را در اختیار شما قرار دهند.

خدمات فولاد رویان

با خدمات ما بیشتر آشنا شوید!

_

برای استفاده از خدمات مجموعه سوله سازی فولاد رویان و اطلاع از قیمت، مدت زمان طراحی تا اجرای سوله می‌توانید از طریق شماره‌ی 09131389328 با همکاران ما تماس بگیرید تا اطلاعات لازم و کافی را در اختیار شما قرار دهند.

  • اجرای فنداسیون
  • اجرای کف سازی سالن
  • اجرای دیوار های اجری ۳۵ سانتی سوله
  • اجرای دیوار ساندویچ پانل سوله همراه با زیر سازی
  • اجرای پوشش سوله
  • اجرای تاسیسات سوله